PORODIČNO PRAVO

– Sastavljanje predbračnih ugovora
– Razvod braka
– Zakonsko izdržavanje i vršenje roditeljskog prava
– Utvrđivanje očinstva
– Imovinski odnosi bračnih i vanbračnih drugova