KRIVIČNO PRAVO I PREKRŠAJNO PRAVO

– Podnošenje krivičnih i prekršajnih prijava nadležnim organima
– Odbrana osumnjičenih u pretkrivičnom postupku pred policijom i nadležnim javnim tužilaštvima
– Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku pred nadležnim sudovima elima opšteg kriminaliteta,
– Zastupanje oštećenih lica u pretkrivičnom i krivičnom postupku
– Odbrana i zastupanje maloletnika
– Zastupanje okrivljenih pred nadležnim prekršajnim sudovima