NASLEDNO PRAVO

– Sastavljanje testamenata
– Ugovora o doživotnom izdržavanju
– Ugovora o ustupanju i raspodeli imovine
– Zaštita nužnog dela
– Pokretanje i zastupanje u ostavinskom postupku