Advokat Perica Udicki

Advokat Perica Udicki, osnivač advokatske kancelarije, diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na opštem smeru, gde je stekao zvanje diplomiranog pravnika.

2009. godine, karijeru započinje u Zrenjaninu, kao advokatski pripravnik u Advoktatskoj Kancelariji advokata Komluški Ninoslava, gde je kroz dvogodišnju pripravničku praksu stekao znanja, veštine i iskustva za samostalno obavljanje advokatske delatnosti, te nakon položenog pravosudnog ispita, 2011 godine, pred komisijom Ministarstva pravde RS, osniva Advokatsku kancelariju Udicki 27/01/2012 godine.

Advokat Perica Udicki je član Advokatske komore Srbije i Advokatske komore Vojvodine.

U proteklih 10 godina neprekidnog bavljenja advokaturom, advokat Perica Udicki, savesnim i predanim radom stekao je poverenje mnogih fizičkih i pravnih lica kako u zemlji tako i u inostranstvu, pre svega profesionalnim i iskrenim odnosom sa klijentima.